woman worker taking notes warehouse

Stocarea uleiurilor uzate în spații inadecvate: Ce riscuri intervin?

Uleiurile sunt utilizate în numeroase ramuri industriale, având aplicații extinse în operațiuni de lubrifiere, procese hidraulice și alte activități similare. Cu toate acestea, odată ce sunt supuse acestor proceduri, uleiurile suferă modificări semnificative ale compoziției lor chimice, în principal datorită uzurii și contaminării. Această schimbare a compoziției este rezultatul interacțiunii uleiului cu diverse elemente din mediu și din procesele industriale.

Uzura componentelor mecanice, expunerea la temperaturi ridicate și presiuni, dar și contactul cu diverse substanțe din mediul de lucru contribuie la contaminarea uleiului. Rezultatul este o compoziție modificată, care include:

  • reziduuri de metal provenite din piesele care se uzează în mașini și utilaje;
  • praf și cenușă provenite din mediul de lucru;
  • alte substanțe adăugate sau modificate în timpul proceselor industriale.

Această contaminare afectează calitățile uleiului și îl transformă într-un deșeu periculos. 

În situația în care uleiurile uzate nu sunt colectate și depozitate corect, riscurile asociate se pot amplifica considerabil, având consecințe negative extinse.

Depozitarea uleiurilor uzate în spații inadecvate – La ce riscuri se expun agenții economici?

În urma colectării uleiurilor uzate, agentii economici trebuie să asigure un spațiu destinat depozitării temporare a acestora. În acest sens, trebuie asigurate condiții optime de temperatură, umiditate și ventilație pentru a preveni riscul de degradare a uleiurilor uzate și a minimiza potențialele efecte negative asupra mediului.

Personalul implicat în manipularea și depozitarea uleiurilor uzate trebuie să fie instruit în privința regulilor de siguranță și să respecte procedurile stabilite. Aceasta include manipularea corectă a substanțelor periculoase și prevenirea potențialelor accidente sau scurgeri.

Ce se întâmplă când nu se asigură o depozitare optimă a uleiurilor uzate?

Nerespectarea unei depozitări optime a acestor deseuri periculoase generează riscuri majore. Iată câteva dintre acestea:

  • Stocarea inadecvată a uleiurilor uzate creează premisele unor scurgeri sau eliberări în sol, apă sau aer, provocând poluarea acestora. Consecințele includ afectarea calității solului și a resurselor de apă, cu impact negativ asupra biodiversității și a mediului înconjurător.
  • Depozitarea necorespunzătoare expune personalul companiei la substanțe toxice. Inhalarea vaporilor sau contactul direct cu pielea conduce la probleme respiratorii, iritații cutanate sau alte afecțiuni de sănătate.
  • Uleiurile uzate pot fi inflamabile, iar depozitarea în condiții necorespunzătoare crește riscul de incendii sau explozii.
  • În cazul unei scurgeri, agenții economici sunt responsabili pentru costurile de remediere. Aceste costuri pot include operațiuni de curățare, restaurare și compensare a pagubelor provocate mediului și comunității locale.

Pentru a preveni aceste riscuri, este important ca firmele să adopte proceduri corecte de depozitare a deșeurilor, respectând reglementările legale și alocând resurse pentru dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare de gestionare și manipulare a acestora.

Music Mix
Music Mix
Articole: 14